Oavsett om du har blivit utsatt för brott eller om du är misstänkt för brott kan du ha rätt till ett juridiskt ombud.

Som misstänkt för brott har du i så fall rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare måste vara advokat. Om du har rätt till en offentlig försvarare har du möjlighet att begära den advokat som du vill ska ha uppdraget. Hos oss finns flera advokater med stor erfarenhet av uppdraget som offentlig försvarare.

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du istället ha rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet ska vara ett stöd för dig under utredningen och hjälpa dig att framställa krav på ekonomisk ersättning på grund av brottet. Om du har rätt till ett målsägandebiträde kan du begära någon hos Carlstads Advokatbyrå för uppdraget.

Kostnaderna för målsägandebiträde och offentlig försvarare betalas av staten. Om en brottsmisstänkt senare döms för brottet kan personen också ådömas att betala tillbaka en del av kostnaderna för den offentliga försvararen och målsägandebiträdet till staten.

Välkommen att kontakta oss!

054-20 35 40
info@cadv.se