CARLSTADS ADVOKATBYRÅ – ALLTID PÅ DIN SIDA

På Carlstads Advokatbyrå är advokaterna Mari Kilman och David Halén Lindberg verksamma. Båda har mångårig juridisk erfarenhet och specialistkompetens inom brottmål, familjerätt och tvångsmål.

Carlstads Advokatbyrå etablerades 2008 och vi har mottagningskontor i Karlstad. Advokatbyrån grundades av Svante Linderberg, Gunde Olinge och Anders Runebjer.

Vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt och noggrant utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss. Vi finns till för dig!

 

VÅRA HUVUDSAKLIGA AFFÄRSOMRÅDEN