På Carlstads Advokatbyrå satsar vi på att kunna ge en fullständig rådgivning avseende fastigheter både för företag och privatpersoner.

Vi har stor erfarenhet av tvister som avser fastigheter och oftast avser de en fråga om fel vid överlåtelse. Köp av fastighet är en privatpersons största investering och det är därför ofta värdefullt att ta kontakt med ett juridiskt ombud om fråga om fel i fastigheten uppkommer. En köpare måste lämna ett meddelande om felet till säljaren inom skälig tid från det att köparen borde ha upptäckt felet (reklamation). Reklameras inte felet i rätt tid förlorar köparen rätten att göra felet gällande.  Det är därför viktigt att kontakten med juridiskt ombud sker så snart som möjligt efter det att felet upptäckts.

På Carlstads Advokatbyrå har vi också satsat på kompetens inom entreprenadjuridik både när det handlar om större entreprenader eller konsumenttjänster. Vi kan även agera ombud vid hyrestvister. Slutligen svarar vi gärna på alla möjliga tänkbara frågor från bostadsrättsföreningar som kan dyka upp i verksamheten.

Välkommen att kontakta oss!

054-20 35 40
info@cadv.se