På Carlstads Advokatbyrå erbjuder vi ett stort antal tjänster inom affärsjuridik. Vi har erfarenhet av att bistå ägare, ställföreträdare samt små och medelstora företag. Frågor på det här området kan vara såväl branschspecifika som generella. Vårt främsta mål vid varje möte med en klient på det här området är att ge en så tydlig bild som möjligt av vad klienten kan vinna med våra tjänster i förhållande till vad tjänsten kostar. Här nedan följer våra specialistområden inom affärsjuridik.

Tvistelösning

Tvist är egentligen ett juridiskt ord för en konflikt. Tvistelösning handlar alltså om att tillvarata en klients intresse i en konflikt och att ta sig igenom konflikten. Ett företag eller personerna som driver företaget kan hamna i en konflikt på otroligt många olika sätt och de kan vara branschspecifika såväl som mer typiska i sin karaktär. Till exempel kan en tvist handla om olika tolkningar av ett avtal eller att en betalning av något slag uteblir.

+ Läs mer

I de flesta fall finns det många skäl att hitta en överenskommelse (en kompromiss) för att lägga tvisten bakom sig och fokusera på framtida affärer istället. Ofta är det dock bra att rådfråga advokat innan man bestämmer sig för att antingen göra upp i godo med motparten eller gå vidare med tvisten i domstol.

Genom att engagera en advokat eller jurist tidigt i processen kan ofta onödiga kostnader undvikas. Vår rådgivning i dessa situationer handlar om att förklara var riskerna ligger och hur stora de är. Utifrån dessa råd kan du som klient uppskatta hur mycket en överenskommelse är värd och besluta hur du vill gå vidare.

På Carlstads Advokatbyrå har vi stor erfarenhet av processen i allmän domstol oavsett vad tvisten handlar om. Vi åtar oss även uppdrag som ombud utom rättegång och i skiljeförfarande.

- Stäng

Likvidation av bolag

En juridisk person, som till exempel ett aktiebolag, kan likvideras frivilligt efter ett beslut på bolagsstämma. Ibland tas beslutet om likvidation för att ägarna inte längre har någon användning av bolaget och ibland för att branschen är utsiktslös. Ett beslut om likvidation kan också vara ett sätt för ställföreträdarna i ett aktiebolag att undvika personligt betalningsansvar för bolagets skulder. I dessa fall bör beslutet om att träda i likvidation föregås av ett beslut att upprätta kontrollbalansräkning.

+ Läs mer

Bolagsverket kan också besluta att ett bolag ska likvideras, en så kallad tvångslikvidation. Detta sker bland annat om bolaget saknar behörig styrelse eller om det saknas revisor trots att detta behövs.

Likvidatorn utses av bolagsverket och uppdraget är att realisera tillgångarna, betala skulderna och betala överskottet till ägarna. Likvidatorn ersätter styrelse och blir ensam ställföreträdare för den juridiska personen i likvidation. För det fall skulderna överstiger tillgångarna kan likvidatorn försätta bolaget i konkurs. Likvidationen avslutas genom att likvidatorn avger slutredovisning och skiftar ut överskottet till ägarna. Vi har advokater som åtar sig uppdrag som likvidator.

Hör gärna av er till oss så kan vi diskutera om likvidation passar just ert bolag.

- Stäng

Välkommen att kontakta oss!

054-20 35 40
info@cadv.se